อาชีพทางด้านสารสนเทศ

นักเขียนเกม

นักเขียนเกม (Game maker)

นักเขียนเกม (Game maker
ทำหน้าที่ในการเขียนหรือสร้างพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ ได้ออกมาให้คนทั่วไปได้เล่นเป็นจำนวนวมากใาสังคม และในปัจจุบันนี้การเขียนเกมคอมพิวเตอร์ เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยเพราะต่างสนใจหันมาเล่นเกมเป็นส่วนมากตั้งแต่วัยยังเด็กจนถึงผู้ใหญ่ต่างก็ชอบในการเล่นเกมเป็นอับดับต้นในปัจจุบันนี้

นักเขียนเกม (Game maker