อาชีพทางด้านสารสนเทศ

นักเขียนโปรแกรม

 

                                                                นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

 นักเขียนโปรแกรม
นักเขียนโปรแกรม หรือ โปรแกรมเมอร์ (อังกฤษ: programmer) มีหน้าที่หลักคือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมสามารถ หมายถึงผู้ที่เชี่ยวชาญในการโปรแกรมเฉพาะด้าน หรือผู้ที่สามารถเขียนรหัสซอฟต์แวร์ได้หลากหลายของโปรแกรมเป็นอย่างมาก และทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น โปรแกรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า การเขียนโปรแกรมที่ใช้กับงานด้านบัญชี หรือโปรแกรมที่ใช้กับระบบงานขนาดใหญ่ขององค์กร และเขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามอัตโนมัติในสิ่งที่เราต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย ( สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ปัญหาให้เป็น และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้

 นักเขียนโปรแกรม