อาชีพทางด้านสารสนเทศ

ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์

ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ (Webmaster)

ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ (Webmaster)

ทำหน้าที่ คือ การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และช่วยในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์และบำรุงรักษาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยให้มากขึ้นและทันสมัย โดยเฉพะอย่างยิ่งต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาของเว็บไซต์ไม่ให้ล่าสมัยเลย

การดูแลเว็บไซต์ คืออะไร

การดูแลเว็บไซต์ คือ กิจกรรมหรือการดำเนินการทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ของเรานั้นไม่มีการล้ม และมีปัญหาใดๆทั้งสิ้น สามารถทำงานได้อย่างปกติและสมบูรณ์ตามแผนที่ได้วางไว้

ทีมงานดูแลเว็บไซต์ มีใครบ้าง

โดยทั่วไปแล้วทีมงานที่ทำงานด้านการดูแลเว็บไซต์จะมีขนาดหรือจำนวนมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดเว็บไซต์และจำนวนเว็บไซต์ที่จะต้องดูแล ถ้าเว็บไซต์ใหญ่เราก็ใช้จำนวนพนักงานเป็นอย่างมาก ถเาหากน้อยก็ใช้จำนวนพนักงานน้อยนิดในการดูแลระบบของเว็บไซต์ แต่ตามมาตรฐานการทำงานทางด้านนี้จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. Team Leader – ทำหน้าควบคุมและแบ่งภาระการทำงานให้กับลูกทีม
  2. Publisher – ทำหน้าที่อัพเดทเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้ทันสมัยตลอดเวลา
  3. Quality Assurance – ทำหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์
  4. Feedback Monitoring – ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าชมเว็บไซต์และเก็บข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง
  5. Performance Monitoring – ทำหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพและเพิ่มความเร็วให้กับเว็บไซต์
  6. Infrastructure Monitoring – ทำหน้าที่จัดการและตรวจสอบการทำงานของเว็บโฮสติ้ง