เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีลักษณะส่วนต่างที่สำคัญเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก ดังนี้          1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง และแม

Read more
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทของสารสนเทศ

                                                       ประเภทของระบบสารสนเทศ (Types of Information Systems)  เมื่อได้กล่าวถึงระบบสารสนเทศแล้ว ในปัจจุบันส่วนใหญ่นี้จะเป็นระบบที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิ

Read more
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความหมายของระบบสารสนเทศ

ทำความรู้จักกับความหมายของระบบสารสนเทศ ปัจจุบันคำว่า “ เทคโนโลยีสาระสนเทศ ” หรือเรียกสั้นๆว่า “ ไอที ” ( IT ) นั้น มักนำมาใช้งานได้อย่างกว้างขวางเป็นอย่างมากในชีวิตปัจจุบัน  เกือบทุกวงการล้วนเห็นความส

Read more