Deep Voice
ข่าวสารเทคโนโลยีและไอที

Deep Voice

ทุกวันนี้หลายคนคงรู้จักกับเทคโนโลยี AI กันมากพอสมควรนอกจากความสามารถในเรื่องของการจัดการต่างๆ และช่วยการทำงานได้แล้ว แต่มันก็ยังมีการเรียนรู้ได้ด้วยอีกเช่นกัน ซึ่งในประเทศจีนมีการแนะนำโปรแกรมที่ใช้ AI และเรียนรู้การออกเสียงของคน ได้รวดเร็วแค่ 3.7

Read more
ข่าวสารเทคโนโลยีและไอที

แผนที่พื้นผิวมหาสมุทร

คณะผู้แข่งขัน 9 ทีมจาก 25 ประเทศ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการชิงเงินรางวัล 7 ล้านดอลลาร์ ในการประชันความสามารถในงาน

Read more