เทคโนโลยีสารสนเทศ

Samsung Galaxy S9 อึด-ถึก-ทน

Samsung Galaxy S9 อึด-ถึก-ทน Samsung Galaxy S9 เปิดตัวมาด้วยราคาที่ค่อนข้างแพงกว่าสมาร์ทโฟนทั่วๆ ไป แต่ราคาที่สูงนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตั้งขึ้นมาอย่างไร้เหตุผล

Read more